Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Agenda

Symposium Pleegzorg 'Waar blijft het kind?'

De Reehorst, Ede
158 Jeugdzorg

Details evenement

19 juni 2014
09:30 uur
De Reehorst, Ede
Jeugdzorg Nederland
030-2983458
125

Thema

Op 19 juni 2014 vindt voor de zesde maal het symposium
pleegzorg plaats in de Reehorst in Ede. Het thema is ‘Waar blijft het kind?’ en
staat voor een belangrijk deel in het teken van de transitie jeugdzorg. Het
jaar 2015 nadert snel en ook pleegzorg maakt zich op voor een nieuw wettelijk
kader, de vorming van een nieuw jeugdhulpdomein en de overdracht van de
verantwoordelijkheid naar de gemeenten. In de drukte van alle ontwikkelingen - het maken van begrotings- en beleidsafspraken met gemeenten - is het goed om ook concreet stil te staan bij waar het nu eigenlijk om draait: Het Kind.

Pleegzorg & gemeenten

Tijdens het symposium wordt duidelijk dat pleegzorg
uitstekend past binnen de (gedachte van de) transitie en transformatie:
pleegzorg is dichtbij, sluit waar mogelijk aan bij de bestaande netwerken rond
het kind en maakt gebruik van de vrijwillige inzet van pleegouders. Pleegzorg
staat voor een combinatie van ‘zo gewoon mogelijk opgroeien’ en professionele hulp. De vanzelfsprekende plek van pleegzorg binnen de zorg voor jeugd vraagt om een goede borging in het gemeentelijk beleid. Het zo gewoon mogelijk zorgen voor een kind van een ander behoeft bijzondere zorg en aandacht, juist om het zo gewoon mogelijk te houden.

Tijdens het Symposium pleegzorg komen alle aspecten van
pleegzorg aan bod die van belang zijn voor goede zorg voor pleegkinderen.
Immers, het draait om het pleegkind.

Voor wie?

Het symposium richt zich op alle betrokkenen in de pleegzorg
(pleegzorgwerkers, pleegouders en management), collega’s uit Jeugd &
Opvoedhulp en Bureaus Jeugdzorg, beleidsmakers, overheden, opleiders en
beleidsmakers.

Programmering

De gevarieerde programmering biedt de mogelijkheid om een
interessante programmalijn te kiezen. Het programma bestaat uit een dertigtal
workshops, presentaties en (mini)lezingen in drie rondes. Ieder onderdeel wordt nader uitgelicht op de symposiumwebsite.

Organisatie

Het landelijke pleegzorgsymposium vindt eens per twee jaar
plaats. Het symposium wordt georganiseerd door Jeugdzorg Nederland, de
branchevereniging voor de Jeugdzorg.

Inschrijving & kosten

Inschrijving kan via de symposiumwebsite: http://symposium.pleegzorg.nl/symposium2014/
Inschrijving geschiedt op volgorde van aanmelding. Is een programmaonderdeel
volgeboekt, wordt dit gemeld. Meld u snel aan dan heeft u maximale
keuzemogelijkheid. De inschrijving sluit op 15 mei a.s. De kosten voor deelname zijn € 125,-.

Volg ons op Twitter: https://twitter.com/Jeugdzorgned #pleegzorgsymposium