Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Agenda

congres Regelarme zorg

Hotelconferentiecentrum Zonheuvel, Doorn
148 Gehandicaptenzorg

Details evenement

04 april 2014
10:00 uur
Hotelconferentiecentrum Zonheuvel, Doorn
Stichting Philadelphia Zorg
75

In de zomer 2011 riep het Ministerie van VWS zorgorganisaties op om met plannen te komen om de regeldruk in de zorg te verminderen: minder regels, meer handen aan het bed. Na een uitvoerige selectieprocedure gingen 25 zorgorganisaties van start met het experiment Regelarme Zorg. Philadelphia was een van de deelnemers.

De afgelopen twee jaar heeft Philadelphia op zeven locaties met enthousiasme gewerkt aan de realisatie van het experiment. En daarbij goed gekeken naar overbodige regels en bureaucratische processen. Maar vooral ook naar het werken vanuit de wensen en behoeften van de cliënt. Medewerkers hebben hiervoor trainingen, intervisiebijeenkomsten en handvatten gekregen. Met een opmerkelijk resultaat.

V x V = V2

Op 4 april presenteert Philadelphia tijdens het congres V x V = V2 de
resultaten van dit experiment Regelarme Zorg. En over hoe deze ervaringen een bijdrage kunnen leveren aan de hervormingen in de zorg en de cultuurverandering die daarvoor nodig is binnen organisaties. Aan het woord komen vooraanstaande sprekers van organisaties als het Ministerie van VWS, IGZ, Achmea en Philadelphia zelf. Daarnaast spreken Andries Baart (Stichting Presentie) en Wouter Hart (auteur Verdraaide organisaties). Alle sprekers gaan in op de vraag wat de resultaten van het experiment voor hun organisatie betekenen.

Voor het congres worden bestuurders en andere geïnteresseerden uit van alle
deelnemende organisaties aan het experiment Regelarme Zorg,
collega-zorgorganisaties, Ministerie, IGZ, zorgverzekeraars en
brancheorganisaties uitgenodigd.