Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Agenda

Landelijke Studiedag 'Dementiezorg in de Thuissituatie'

Aristo, Amsterdam
133 Ouderenzorg, GGZ

Details evenement

01 april 2014
09:30 uur
Aristo, Amsterdam
Leids Congres Bureau
De deelnemerskosten bedragen 330 euro. Er zijn verschillende kortingsmogelijkheden van toepassing.

Achtergrond

Terwijl het aantal ouderen met dementie toeneemt, neemt door de hervormingen in de langdurige zorg het aantal bedden in verzorg- en verpleeghuizen af. Mensen met dementie moeten dus vaker en langer thuis blijven wonen, waar de zorg moet worden opgevangen door mantelzorgers, de huisarts en ambulante zorgverleners zoals wijkverpleegkundigen en casemanagers.

Hoe kan de zorg voor thuiswonende dementiepatiënten het beste worden georganiseerd? En hoe kunnen de zorgprofessionals er voor zorgen dat het thuis wonen prettig, veilig en niet te belastend is voor de cliënt en zijn of haar omgeving? Op deze studiedag proberen experts antwoord te geven op deze vragen. U gaat naar huis met praktische tips en handvatten die u in uw werk kunt gebruiken. Het programma biedt tevens voldoende ruimte voor vragen en interactie.

Doelgroep
Specialisten ouderengeneeskunde, casemanagers, wijkverpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers, maatschappelijk werkers, huisartsen,
psychologen, beleidsmakers en managers werkzaam in de (ambulante) dementiezorg. Andere geïnteresseerden zijn ook van harte
welkom.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd voor verpleegkundig specialisten, maatschappelijk werkers, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en bij kwaliteitsregister V&VN. Bel ons of kijk op onze website voor informatie over toekenning van punten.