Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Agenda

Congres Pesten op school

Hotel Casa 400 Amsterdam, Amsterdam
285 Welzijnswerk, Jeugdzorg, GGZ

Details evenement

08 april 2014
09:00 uur
Hotel Casa 400 Amsterdam, Amsterdam
Bohn Stafleu van Loghum, Cursussen en Congressen
congressen@bsl.nl
030-6383638
€ 251,- en € 279,-

Pesten is het systematisch uitoefenen van fysieke en psychische mishandeling op iemand die zelf niet in staat is zich te verdedigen. Pesten komt zowel op de basisschool als in het voortgezet onderwijs vaak voor. Ruim een kwart van de scholieren pest af en toe. En 1 op de 10 leerlingen wordt gepest. Door scholen te verplichten met een effectieve anti-pestmethode aan de slag te gaan, kunnen we pesten terugdringen. Samen met staatssecretaris Dekker stelde de kinderombudsman een anti-pest-wet op.

Een nieuwe vorm van pesten is digitaal pesten. Dit loopt uiteen van iemand beledigen, kwetsen, lastig vallen tot iemand volledig negeren. Dit gebeurt bijvoorbeeld op sociale netwerksites en via Twitter of You tube.

Tijdens dit congres wordt aandacht besteed aan interventies die kunnen worden ingezet om pesten tegen te gaan. Het gaat daarbij zowel om methodes die zich richten op de individu als op de klas of school in geheel.

Het congres Pesten op school is bestemd voor:

 • Docenten basisschool en voortgezet onderwijs
 • Jeugdhulpverleners  
 • Mentoren
 • Intern begeleiders
 • Leerlingbegeleiders
 • Zorgcoördinatoren
 • GZ-psychologen
 • Psychologen
 • Klinisch psychologen
 • Psychotherapeuten
 • Psychiaters

Programma 

09.00 uur Ontvangst en registratie
09.30 uur Welkomstwoord en inleiding door de dagvoorzitter - Herberd Prinsen
10.00 uur Regels en wetten - Marc  Dullaert
10.40 uur

 

KiVa, samen maken we er een fijne school van! - René Veenstra
KiVa is een schoolbreed, preventief antipestprogramma. KiVa is ontwikkeld aan de
Universiteit van Turku, Finland. Het is gebaseerd op jaren van onderzoek en werd
voor het eerst getest in Finland in het schooljaar 2007-2008. KiVa won in 2009 de
European Crime Prevention Award. In Nederland loopt van juni 2012 tot juni 2014
onderzoek naar de effectiviteit. Tijdens deze lezing wordt u bijgepraat over de 
eerste positieve resultaten van het onderzoek.

11.15 uur Pauze en bezoek aan informatiemarkt
11.45 uur Sessieronde 1
12.45 uur Lunchpauze en bezoek aan informatiemarkt
13.30 uur Sessieronde 2
14.30 uur Pauze en bezoek aan informatiemarkt
15.00 uur Cyberpesten - Remco Pijpers en Solange Jacobsen
15.30 uur Over pesten - Hans Kaldenbach
16.15 uur Afsluiting door de dagvoorzitter - Herberd Prinsen
16.30 uur Borrel


Parallelsessies

Sessie 1 - No Blame, Saskia Borstlap
Een van de gevolgen van het toepassen van de No Blame methode is dat kinderen (en leerkrachten) leren om samen conflicten op te lossen door verantwoordelijkheid voor elkaar te aanvaarden. Bij deze methode wordt dat niet expliciet benadrukt of als een moraliteit ingehamerd, we volstaan met het iedereen laten ervaren van deze houding. Tijdens deze sessie gaan we dieper in op wat de methode onderscheidend maakt ten opzichte van andere methodes om pesten en/of ongewenst gedrag aan te pakken. We zullen ook kort het protocol beschrijven en uiteraard is er ruimte voor het beantwoorden van vragen. 

Sessie 2 - Over de streep
In deze sessie vertellen medewerkers van het IJburgcollege over hun ervaringen met de Challenge Day (Over de streep). Een grensverleggende methode uit Amerika, die onder andere wordt ingezet om pesten op scholen tegen te gaan en wederzijds respect te stimuleren. Door spelletjes af te wisselen met serieuze gesprekken, worden leerlingen uitgedaagd om verborgen gevoelens naar elkaar uit te spreken.

Sessie 3 - Herstelrecht, Jan Ruigrok
Herstelrecht is een pedagogisch model dat niet is gericht op straffen, maar op herstellen van schade door samen te werken, naar elkaar te luisteren en te leren van fouten en conflicten. Samen werken aan constructieve oplossingen bij conflicten maakt de schoolgemeenschap sterker en veiliger.

Sessie 4 - KiVa in de praktijk, René Veenstra
Tijdens deze sessie krijgt u informatie over hoe u KiVa in uw alledaagse praktijk kunt inzetten. De KiVa-lessen zijn een middel om pesten tegen te gaan en niet een doel op zichzelf. Pesten is complex probleem met oorzaken op zowel leerling-, klas- als op schoolniveau. Vandaar dat KiVa een schoolbrede aanpak is met talrijke componenten waarmee leerkrachten complexe pestproblemen beter kunnen aanpakken.

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij: 

 • Nederlandse Vereniging voor Psychologen (NIP)
 • Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVVP)
 • Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP)