Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Agenda

Masterclass Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag en Mensenhandel

De Vertrekhal, Rotterdam, Rotterdam
202 Welzijnswerk, Jeugdzorg

Details evenement

06 maart 2014
13:00 uur
De Vertrekhal, Rotterdam, Rotterdam
Leids Congres Bureau
071-514 8203
EUR 215,-

Vaak blijken professionals (en ouders) niet voldoende op de hoogte zijn van het feit dat seksueel overschrijdend gedrag, ook online, een signaal kan zijn van binnenlandse en buitenlandse mensenhandel. Door bewustwording en alert zijn en deze signalen vroegtijdig te melden bij de politie, kan veel leed voorkomen worden.

Professionals in de jeugdhulpverlening, jeugd- en gezinszorg, en onderwijs werken dagelijks met jongeren en kunnen als een van de eerste betrokkenen signaleren dat er iets mis is.

U leert tijdens deze masterclass wat precies verstaan wordt onder seksueel grensoverschrijdend gedrag, de zogenaamde ‘loverboy 2.0’  en mensenhandel. Slachtoffer- en daderprofielen worden toegelicht, evenals trends en verschuivingen die daarin te zien zijn. Daarnaast krijgt u praktische tips en handreikingen om signalen van online seksueeel grensoverschrijdend gedrag en uitbuiting te herkennen. U hoort wat de politie kan doen met uw meldingen en het zorgtafeloverleg in Rotterdam wordt gepresenteerd.

Er is uiteraard gelegenheid tot het stellen van vragen en uitwisselen van ervaringen.