Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Agenda

Masterclass Privacy & Gegevens delen

t/m 14-05-2014 - Regardz WTC Arnhem / Regardz The Globe Den Haag, Arnhem / Den Haag
217 Welzijnswerk, Jeugdzorg, GGZ, Gehandicaptenzorg, WMO

Details evenement

12 maart - 14 mei 2014
12:30 uur
Regardz WTC Arnhem / Regardz The Globe Den Haag, Arnhem / Den Haag
Leids Congres Bureau
071-5148203
215

Masterclasses Privacy & Gegevens delen

12 maart Regardz WTC Arnhem

14 mei Regardz The Globe Den Haag


Achtergrond

Voor effectieve hulp aan gezinnen met problemen is samenwerking essentieel. Een onvermijdelijk knelpunt in samenwerkingsverbanden is het delen van gegevens en privacy. Wat mag wel en wat mag niet? En hoeveel inspraak heeft de cliënt? In de leertuin ‘Samenwerken aan Zorg en Veiligheid’ is hard gewekt aan een nieuw juridisch kader.

Goede samenwerking vraagt echter meer dan een protocol voor het delen van gegevens: goede organisatie van de keten, kwaliteit van de keten en duidelijkheid over verantwoordelijkheden en overdracht. In deze masterclass hoort u alles over de nieuwe aanpak rondom gegevens delen, het juridisch kader en hoe u dit kunt borgen in de keten.

Doelgroep

Deze bijeenkomst is bedoeld voor wethouders, beleidsmedewerkers en afdelingshoofden Sociale Zaken van gemeenten, managers en professionals van GGD’s, GGZ-instellingen, verslavingszorg, maatschappelijk werk, OGGz, Bureau’s Jeugdzorg, jeugdhulpverlening, Centra voor Jeugd en Gezin, Veiligheidshuizen, Zorg en Advies Teams, Steunpunt Huiselijk Geweld, schuldhulpverlening, reclassering, maatschappelijke opvang, woningcorporaties, politie en justitie.

Kosten

De kosten voor het bijwonen van één van deze masterclasses bedragen € 215,00 p.p. (excl. BTW).

Kortingen

Indien u gelijktijdig een collega aanmeldt, krijgt deze tweede (en elke volgende) persoon een korting van € 25,00 op de totale inschrijfkosten. Wilt u met vijf of meer personen komen,
neem dan contact met ons op voor extra kortingsmogelijkheden.

Link

http://www.leidscongresbureau.nl/congres/privacy_12maart