Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Agenda

Kenniscarrousel "heeft u al voldoende zorg voor de zorg?"

Amersfoort
218 WMO

Details evenement

25 maart 2014
09:00 uur
Amersfoort
PART zorg
info@partzorg.nl
088 - 015 1600
gratis

Ook uw gemeente is actief met de transitie rondom de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De gemeente neemt met deze transitie een groot aantal zorgtaken over die nu nog in de AWBZ zijn belegd. Een verantwoordelijke taak voor de gemeente erbij dus!

Wij kunnen ons voorstellen dat er ook bij uw gemeente diverse vragen zijn rondom de zorg. Het zorgveld is immers, door de nieuwe wetgeving, een nieuw werkveld voor u geworden. Er wordt van gemeenten verwacht dat zij zich snel inlezen op verschillende terreinen binnen de zorg om op deze manier kwalitatieve zorg op de juiste manier in te kopen. Deze verandering heeft zijn weerslag op de werkwijzen die u gaat tegenkomen; er moet worden samengewerkt tussen en binnen zorgketens. Dat vergt het één en ander van uw medewerkers, uw burgers en uw nieuwe samenwerkingspartners; kortom, een cultuurverandering is onvermijdelijk.

PART zorg nodigt u van harte uit voor onze Kenniscarrousel “Heeft u al voldoende zorg voor de zorg?” op dinsdag 25 maart 2014 in Amersfoort. Deze Kenniscarrousel is bedoeld voor beleidmakers van diverse gemeente die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de WMO. De bijeenkomst geeft u meer inzicht hoe men binnen de zorg en zorginstellingen omgaat met een viertal thema’s waarmee u als gemeente binnen de WMO geconfronteerd kunt worden:

        Zorginkoop

       Kwaliteit

       Ketensamenwerking

       Cultuurverandering

Onderaan deze e-mail vindt u het programma voor deze Kenniscarrousel. Aan deelname zijn voor u geen kosten verbonden. Voor een uitgebreide toelichting op het programma en informatie over PART zorg kunt u terecht op onze website www.partzorg.nl of mail ons op nadine@partzorg.nl

Kortom, een boeiend en interactief programma! Wij hopen u te mogen begroeten op 25 maart 2014.