Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Agenda

Sociale Psychiatrie : de revanche van het systeemdenken

Janskerk, Utrecht
138 GGZ

Details evenement

06 november 2014
08:45 uur
Janskerk, Utrecht
Stichting Sympopna in samenwerking met De Tijdstroom, Parnassia Groep, ESPRi, Tilburg University, GGZ Breburg en Trimbos-instituut
info@sympopna.nl
06 – 83191953
295,00

De afgelopen decennia hebben psychiatrische behandeling en onderzoek zich sterk ontwikkeld. De betekenis van sociale factoren voor het ontstaan en de behandeling van psychische stoornissen is steeds duidelijker geworden. Affectieve verwaarlozing en trauma, maar ook beschermende factoren als een goede hechtingstijl en sociale steun hebben invloed op genen en hersenfuncties. Langs deze weg beïnvloeden deze sociale factoren het ontstaan en beloop van psychiatrische aandoeningen. Daarnaast hebben wij een kunstmatige set van op zichzelf staande psychiatrische diagnoses gecreëerd in de DSM-5, terwijl we weten dat diagnoses vaak samen voorkomen. We kunnen spreken van systemen van symptomen.

Deze visie heeft consequenties voor diagnostiek, behandeling en rehabilitatie. Kernelementen zijn het betrekken van het sociale systeem, behandeling en rehabilitatie in de maatschappelijke context, en het integraal behandelen van aandoeningen die gelijktijdig voorkomen. Deze systemische benadering is gericht op herstel waarbij psychiatrische patiënten deel uitmaken van de maatschappij en er dus niet van worden uitgesloten. Een denkkader waarin de verbinding wordt gelegd tussen verschillende kennisniveaus - biologisch, psychologisch, sociaal en maatschappelijk - is nodig om kwalitatief hoogwaardige diagnostiek en behandeling te bieden. En daarvoor is het systeemdenken bij uitstek geschikt. Vandaar de titel van deze dag: “ Sociale psychiatrie: revanche van het systeemdenken. “
Op deze dag wordt de verbinding gelegd tussen sociale psychiatrie, het systeemdenken en uw werkpraktijk van alledag.

Dit congres wordt georganiseerd mede naar aanleiding van het verschijnen van het Handboek Sociale Psychiatrie dat verschenen is onder redactie van prof. dr. Christina van der Feltz-Cornelis en prof. dr. Niels Mulder.

U bent van harte welkom!