Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Agenda

Kansen en obstakels in de psychotraumahulpverlening

De Reehorst, Ede
127 GGZ

Details evenement

27 november 2014
09:00 uur
De Reehorst, Ede
NtVP (Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma) en Stichting Sympopna.
info@sympopna.nl
06 - 83191953
295,00

Of het nu gaat om hulpverlening na rampen en calamiteiten of om therapie in de behandelkamer: hulpverlening bij psychotrauma is altijd een complexe aangelegenheid. Alle facetten die bij deze hulpverlening een rol spelen, zoals preventie, vroegsignalering, directe opvang na calamiteiten, diagnostiek, behandeling of het versterken van de veerkracht, vereisen goede en efficiënte samenwerking tussen professionals en organisaties. Kennis van elkaars expertise en mogelijkheden is noodzakelijk om in het complexe veld van traumahulpverlening de weg te kunnen vinden. Ook voor de continue verbetering van de zorg, voor innovatie en voor wetenschappelijk onderzoek is samenwerking cruciaal.
We zullen op deze congresdag stilstaan bij de kansen en obstakels van goede psychotrauma-hulpverlening, en in het bijzonder bij de voorwaarde van goede samenwerking om optimale kwaliteit tot stand te brengen.

Voor dit 7de NtVP-congres hebben we experts uit Nederland, België en de Verenigde Staten bereid gevonden een bijdrage te leveren aan de thema’s van deze dag, waaronder Eric Vermetten, Yael Danieli en Catrin Finkenauer die een plenaire lezing zullen verzorgen. Ook Vedat Sar zal namens de ESTSS aanwezig zijn en een bijdrage verzorgen. De dagvoorzitter is niemand minder dan Claudi Bockting.

In de middag zijn er tal van workshops, presentaties en posterpresentaties waar veel nieuwe kennis vergaard
kan worden. En natuurlijk zal er tussen de sprekers en de bezoekers van deze dag veel discussie mogelijk zijn, onder meer over de vragen: wat is goede hulpverlening? En hoe kunnen we deze steeds verder verbeteren? De leden van de congrescommissie zijn verheugd u een omvattend en aantrekkelijk programma aan te kunnen bieden. We verwachten dat het congres de uitwisseling van kennis en daarmee de kwaliteit van zorg binnen het vakgebied van de psychotraumatologie zal stimuleren.

Bekijk het volledige programma met samenvattingen van alle workshops en de inschrijfmodule: http://www.sympopna.nl/pth.html