Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Agenda

De aanpak van Radicalisering

Hotel Breukelen, Breukelen
152 Welzijnswerk, Jeugdzorg

Details evenement

25 november 2014
09:00 uur
Hotel Breukelen, Breukelen
Studiecentrum Kerckebosch
€ 395,00 excl. BTW per persoon.

Het niet tijdig herkennen en aanpakken van radicalisering, kan ernstige gevolgen hebben en leiden tot maatschappij ontwrichtende criminaliteit. Sinds de moord op Theo van Gogh, dit jaar tien jaar geleden, is de problematiek van radicalisering en van racistische en extremistische uitingen onder jongeren een belangrijk aandachtspunt geworden. De toenemende polarisatie in de samenleving leidt de laatste jaren tot meer radicalisering onder jongeren. Hoe langer wordt gewacht met ingrijpen, hoe moeilijk deradicalisering wordt.

Door het bijwonen van deze cursus krijgt u inzicht in:

- Drijfveren van radicalisering en de aanpak van drijfveren
- Het radicaliseringsproces en deradicalisering vanuit een systeemaanpak
- Individuele uittreding en het einde van radicale groepen
- Succesfactoren voor deradicalisering

Sociaal-psychologische analyse van radicalisering en mogelijkheden voor deradicalisering
Wat is de afgelopen tien jaar bereikt? Helaas ontbreekt tot op heden een planmatige aanpak, gebaseerd op inzichten uit gedragswetenschappelijk onderzoek. Hier wil deze cursus verandering in brengen. U krijgt u een gedegen sociaal-psychologische analyse van de stapsgewijze radicalisering. U krijgt inzicht in wetenschappelijk gefundeerde succesfactoren die kunnen bijdragen aan deradicalisering.

Radicalisering als mogelijke weg naar terreur
Terrorisme is een bijzondere vorm van criminaliteit, waar iedereen die werkzaam is in het domein van (openbare) veiligheid mee te maken kan krijgen. Of het nu gaat om persoonsgerichte intimidatie en bedreiging van directeuren van farmaceutische industrie, supermarktketens en uitvoerders van het asielbeleid vanuit links-radicale hoek, brandstichting in moskeeën vanuit rechts-radicale hoek of de dreiging van aanslagen op westerse bodem vanuit de radicale islamitische hoek; onderzoek wijst uit dat links- en rechts-extremisten, daders van terreuraanslagen, personen die strijders werven voor de jihad, jongeren die naar Syrië afreizen of een aanslag plegen op eigen bodem niet gek of dom zijn. Het zijn normale mensen die een radicaliseringproces hebben doorgemaakt. Dit radicaliseringproces voltrekt zich stapsgewijs en valt het best te begrijpen vanuit normale groepsprocessen. Dit betekent dat het omgekeerde proces, deradicalisering, vaak ook stapsgewijs verloopt.

Succesfactoren voor deradicalisering
In deze cursus krijgt u een gedegen psychologische analyse van de stapsgewijze radicalisering. U krijgt inzicht in de op wetenschappelijk onderzoek gefundeerde succesfactoren die kunnen bijdragen aan deradicalisering. Dit doen we op drie niveaus: voorkomen dat mensen zich aansluiten, voorkomen dat mensen verder radicaliseren en individuele uittreding en het einde van radicale groepen.