Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Agenda

Landelijk Congres Van AWBZ naar Wmo, , van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving

het Spant!, Bussum
192 Welzijnswerk, WMO

Details evenement

20 januari 2014
het Spant!, Bussum
Movisie

De herinrichting van de langdurige zorg is een feit. In de overgang van de AWBZ naar de Wmo is er sprake is van forse bezuinigingen, verdere scheiding van wonen en zorg en decentralisatie van de extramurale begeleiding. Steeds meer kwetsbare ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking blijven zelfstandig thuis wonen. Er wordt een groter beroep gedaan op de zelfredzaamheid en de eigen kracht van burgers, hun sociale netwerken en collectieve voorzieningen. Hoe kunnen organisaties hier zo goed mogelijk op inspelen? En hoe kunnen professionals omschakelen naar een meer faciliterende en ondersteunende rol? Deze vragen staan centraal tijdens het Landelijk Congres Van AWBZ naar Wmo, van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. StudieArena organiseert dit congres op 20 januari 2014 in samenwerking met Movisie en Vilans. Lees meer op de website van Movisie.