Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Agenda

Diagnostiek van de persoonlijkheid: verwarring of houvast?

Reehorst, Ede
146 GGZ

Details evenement

22 januari 2014
08:45 uur
Reehorst, Ede
Altrecht divisie JCS en Stichting Sympopna
info@sympopna.nl
06-83191953
295,00

Met de toename in complexiteit van psychopathologie lijkt meer zicht op persoonlijkheidskenmerken onontbeerlijk. En inderdaad is de aandacht voor de persoonlijkheid de afgelopen decennia sterk toegenomen. Maar wat voegt deze aandacht voor de persoonlijkheid nu feitelijk toe? Biedt het meer zicht op de relatie tussen persoonlijkheid, psychische klachten en psychiatrische symptomen? Helpt het ons bij het stellen van een juiste diagnose? Is het van belang voor de in- dicatiestelling en verdere behandeling? Met de komst van de DSM-5 is het debat over deze thematiek alleen maar actueler geworden, dit gezien de focus op dimensionele en structurele persoonlijkheidskenmerken.

In deze discussie zijn er twee stromingen waarneembaar. Binnen de eerste stroming staat de zogenaamde ‘nomothetische’ benadering centraal. Binnen deze benadering wordt veel waarde gehecht aan structurering en protocollering, onder andere via richtlijnen en (stepped-care) zorgprogrammering. Op basis van vastgestelde stoornissen worden evidence- based interventies ingezet, met name gericht op symptomatisch en functioneel herstel. De voorstanders volgen hierbij graag de natuurwetenschappelijke lijn, waarbij de complexe werkelijkheid (bewust) wordt vereenvoudigd ter wille van de manipuleerbaarheid ervan.

De tweede benadering wordt ook wel de ‘ideografische’ benadering genoemd. De voorstanders van deze benadering stellen juist de uniciteit van ieder individu centraal. Voor hen geldt dat classificatie en protocollering geen recht doen aan onderliggende dynamiek van de psychopathologie en aan het individuele maatwerk dat nodig is voor goede behande- ling. Dynamische (vroeg-)diagnostiek, ook ten aanzien van de persoonlijkheid, is nodig om de klachten, symptomen, proces- sen en copingstrategieën in hun onderlinge samenhang echt goed te begrijpen. Theoretische kaders helpen om dit begrip te vergroten.

Voor beide benaderingen zijn argumenten pro en contra aan te voeren. Volgens sommigen zijn de benaderingen zeer complementair. Voor anderen minder of zelfs helemaal niet. In het professionele debat en op de werkvloer zien we de botsingen. Persoonlijkheidsdiagnostiek bevindt zich op het brandpunt van deze tweestrijd. Waar staat u als professional ten aanzien van deze benaderingen? En hoe komt dit tot uitdrukking in uw dagelijkse werkpraktijk?

Tijdens dit congres zal het bovengenoemde debat een praktische vertaling kennen naar de professionele werkpraktijk van alledag. De programmacommissie heeft een boeiend programma voor u samengesteld met toonaangevende sprekers en uiteenlopende inhouden, variërend van innovatieve diagnostische toepassingen in de praktijk tot een wetenschapsfilosofische beschouwing naar aanleiding van het centrale thema van deze dag.