Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Agenda

Cliëntregiecongres 2014

Amersfoort (nader te bepalen), Amersfoort
226 Welzijnswerk, Jeugdzorg, GGZ, WMO

Details evenement

30 januari 2014
12:00 uur
Amersfoort (nader te bepalen), Amersfoort
THORAX
clientregie@thorax.nl
033 465 91 15
€ 49,95 (tot 7 januari 2014) of € 74,95 (na 7 januari 2014)

Veel organisaties blijken nog amper klaar voor de transities in het sociaal domein. Maar op 1 januari 2015 zijn die veranderingen een feit. Hoe zorg je als organisatie dat de processen daarvoor zijn aangepast? En welke IT-oplossingen zijn daarvoor nodig? Op die vragen krijgt u op donderdag 30 januari 2014 een deskundig antwoord: tijdens het Cliëntregiecongres dat Thorax samen met haar partners in het veld organiseert te Amersfoort.


Enkele bekende en kundige sprekers uit het werkveld presenteren in een serie van workshops en presentaties vanuit verschillende invalshoeken hun visies en oplossingen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en (wetenschappelijk) onderzoek zullen ze laten zien dat het meer regie geven aan de cliënt, niet hetzelfde is als minder betrokken zijn bij de cliënt. Het thema van het congres is dan ook: 'Loslaten' is niet 'laten vallen'.
Tijdens het cliëntregiecongres zullen onder meer Menno Lanting (strateeg en innovator), Stijn Hoppenbrouwers (lector Model-based Information Systems op HAN & Radboud Universiteit), Bart Bogaerts (projectmanager E-mental health en filosoof bij Virenze) en Elly van der Helm (programmamanager PPT Jeugd) als spreker actief zijn. Vanuit de invalshoeken IT-ondersteuning, organisatieverandering, samenwerking met ketenpartners en cliëntparticipatie schetsen zij een beeld van wat er komt kijken bij cliëntregie en zullen ze de deelnemers inspireren om binnen hun eigen veld aan de slag te gaan met cliëntregie.


Over de sprekers
Menno Lanting werkt als strateeg en innovator met directies en marketing- en HR teams van verschillende organisaties. Thema's waar hij zich op richt zijn: leiderschap, executive development, connectivity, strategie en business innovatie. Daarmee ondersteunt hij organisaties om aangesloten te blijven bij de veranderende wereld. Menno Lanting richt tijdens het congres op het aspect organisatieverandering en geeft de congresbezoekers handvatten om mee te nemen naar de eigen organisatie.
Virenze is voorloper op het gebied van cliëntregie en Bart Bogaerts zal laten zien welke initiatieven daartoe hebben geleid. Bart Bogaerts is bovendien de bedenker van het 'piramidemodel' waarin e-mental health van onder tot boven wordt gerelateerd aan cliëntregie.
Het aspect organisatieverandering komt tijdens het congres ter sprake, maar de samenwerking tussen organisaties is minstens net zo belangrijk. Elly van der Helm licht toe hoe PPT Jeugd samenwerking tussen organisaties in de regio Twente organiseerde. Zij staat stil bij de vraag “Hoe krijg je 23 organisaties om de tafel, en vooral: om de cliënt?”
Voor cliëntregie zijn naast organisatorische randvoorwaarden ook technische hulpmiddelen nodig. Wat dat betekent en welke rol emoties daarin spelen, vertelt Stijn Hoppenbrouwers. Hij deed onderzoek naar communicatie tussen mensen en de wijze waarop communicatie via ICT wel of niet een belemmering vormt voor interpersoonlijke communicatie.


Voor wie?
Het congres richt zich op beslissers bij organisaties, kwaliteitsmanagers, informatiemanagers, beleidsmedewerkers, applicatiebeheerders en geïnteresseerde hulpverleners in het sociale domein. Hieronder verstaan we jeugdzorg, GGZ, verslavingszorg, jeugdgezondheidszorg, CJG's, maatschappelijke opvang, schuldhulpverlening en transitiemedewerkers bij gemeentes.