Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Agenda

In voor zorg-werkconferentie Naar een waardevolle toekomst

RAI , Amsterdam
147 Welzijnswerk, Ouderenzorg, GGZ, Gehandicaptenzorg, WMO

Details evenement

24 juni 2013
08:45 uur
RAI , Amsterdam
In voor zorg!
info@invoorzorg.nl
030-7892510
n.v.t. / geen kosten

De hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg is gebaseerd op een nieuwe toekomstvisie. Het doel is om voor mensen met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingeneen waardevolle toekomst te bieden. Om dit voor elkaar te krijgen, moeten kwaliteit, houdbaarheid en meer zorg voor elkaar hand in hand gaat. Op dit moment maken 800.000 mesne gebruik van de langdurige zorg. En 2,6 miljoen mantelzorgers zetten zich in voor hun kwetsbare naasten.

Betere kwaliteit van ondersteuning en zorg

De hervormingen zijn nodig omdat de eisen die aan de organsiatie van de langdurige zorg zijn gesteld, veranderen. Mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en niet eenzaam zijn. Zo zal er vaker een beroep worden gedaan op het eigen sociale netwerk van mensen. Indien nodig zijn thuiszorgvoorzieningen via de gemeente beschikbaar. En als het thuis wonen niet meer haalbaar is, dan moet er goede zorg in een instelling zijn waar oog is voor het individu en de kwaliteit van leven.

De kracht van de professional

Er is veel aan het veranderen in de langdurige zorg. Dit vraagt ook om veranderingen bij de professionals die als zorgverlener of ondersteuner betrokken zijn. Ook management in organisaties, zoals zorgorganisaties, gemeentelijke overheden, zorgverzekeraars en zorgkantoren voeren veranderingen in werkwijze door. Veel van deze veranderingen vragen om een andere rol en andere vaardigheden van professionals. Bij In voor zorg! zijn veel organsiaties op een praktische manier actief bezig om in te spelen op een waardevolle toekomst voor professionals én cliënten. Tijdens deze werkconferentie kunt u kennis nemen van een groot aantal praktische oplossingen voor verschillende vragen die voortkomen uit de hervormingsagenda Langdurige zorg.