Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Agenda

Suicide voorkom je samen!

Planetarium te Amsterdam, Amsterdam
151 Welzijnswerk, GGZ

Details evenement

31 mei 2013
14:00 uur
Planetarium te Amsterdam, Amsterdam
Congresbureau M2support
info@m2support.nl
06-11864947
100 euro

In 1996 kwamen 1198 Nederlanders om bij een verkeersongeval. Dit aantal is in 2011 gedaald tot 654.

In 1996 zijn 1577 Nederlanders aan suïcide overleden. In 2011 waren dit er 1647.

Wij denken dat het mogelijk is ook het aantal suïcides te laten dalen.

Suïcide voorkom je samen!

Doel van deze conferentie

We willen de zorg rond suïcidale mensen onder de aan- dacht van verschillende professionals brengen en de samenwerking in de ketenzorg stimuleren. Als we samen aan preventie, behandeling, begeleiding en nazorg voor deze kwetsbare groep werken, kunnen we veel meer bereiken.

Wat kunt u verwachten?

Tijdens de conferentie laten we zien wat we aan preventie van suïcides in Amsterdam doen; niet alleen wat er al aan goeds gebeurt, maar ook waar de knelpunten liggen. We starten met een plenair programma waarop het thema belicht wordt vanuit verschillende perspectieven. Aan bod komt ook de nieuwe multidisciplinaire richtlijn m.b.t. suïcidaal gedrag. Daarna volgen workshops waar succesvolle praktijk- ervaringen gepresenteerd en besproken worden.