Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Agenda

Affectief burgerschap in zorg, welzijn en re-integratie

Jaarbeurs, Utrecht
158 Welzijnswerk, WMO

Details evenement

16 mei 2013
09:30 uur
Jaarbeurs, Utrecht
UvA, Platform 31
gratis

1e dag van conferentie ‘Eigen kracht ontkracht?’
Aanmelden

De overheid verwacht steeds meer van de eigen kracht van burgers. Verantwoordelijkheden verschuiven van professionals naar vrijwilligers en mantelzorgers. De overheid krijgt een andere rol in de nieuwe verhoudingen en de rijksoverheid delegeert taken naar gemeenten. Deze ontwikkelingen vinden plaats op diverse beleidsterreinen: zorg, welzijn, werk en inkomen. Kunnen en willen burgers de verwachtingen waarmaken? Hoe geven lokale overheden invulling aan hun nieuwe rol? Op deze conferentie worden de resultaten van meerjarig onderzoek van de Universiteit van Amsterdam naar deze vraagstukken gepresenteerd en bediscussieerd op hun relevantie voor beleid en praktijk. Dit onderzoek maakt deel uit van het onderzoeksprogramma van Platform31 dat wordt uitgevoerd in samenwerking met stedelijke partners. Doelgroepen van deze conferentie zijn bestuurders en beleidsmakers, en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties in zorg en welzijn.