Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Agenda

13e Landelijke Studiedag OGGz

Aristo , Amsterdam
169 Welzijnswerk, GGZ

Details evenement

11 december 2013
10:00 uur
Aristo , Amsterdam
Leids Congres Bureau
330 euro. We hanteren hierop vroegboekkorting en collegakorting.

Achtergrond
De huidige ontwikkelingen op het terrein van de
OGGz vragen veel flexibiliteit van zorg- en hulpverleners. Hoe kun je in tijden
van bezuinigingen en aangescherpte regels toch de juiste zorg bieden aan de
kwetsbare en groeiende OGGz doelgroep? Het is voor professionals voortdurend
schakelen en schipperen om binnen de regels toch te kunnen voldoen aan urgente
zorgbehoefte. In hoeverre en op welke wijze kan bemoeizorg effectief zijn, en
hoe zet je mensen in hun eigen kracht?

Deze studiedag gaat over het
vinden van de balans tussen bemoeizorg en zelfredzaamheid. Ook krijgt u tips en
handvatten voor het omgaan met de relatief nieuwe doelgroepen die in beeld zijn
binnen de OGGz, zoals Midden- en Oost-Europeanen (MOE-landers) en mensen met een
licht verstandelijke beperking (LVB). Laat u inspireren door de visie van
experts en de aanpak van uw collega’s!

Doelgroep
Deze studiedag is bedoeld voor alle professionals, beleidsmakers, managers
en andere betrokkenen werkzaam in de OGGz, maatschappelijke opvang,
verslavingszorg, reclassering, justitie en politie, welzijnsorganisaties, GGD’s,
gemeenten, begeleid wonen en woningbouwcorporaties.