Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Agenda

Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp)

Hotel Breukelen, Breukelen
266 Welzijnswerk, WMO

Details evenement

07 november 2013
09:00 uur
Hotel Breukelen, Breukelen
Studiecentrum Kerckebosch
€ 465,00 excl btw per persoon.

Daling aantal Wsnp-zaken, stijging problematiek 
De gevolgen van de aanhoudende recessie worden voor steeds meer mensen voelbaar. Na een lange periode van stijging, daalde echter vorig jaar het aantal uitspraken waarbij schuldsanering werd opgelegd. Als mogelijke oorzaken werd gewezen op het gewijzigde screeningsbeleid van gemeenten en de verschillen in hoe rechters het verzoek tot toelating Wsnp beoordelen. In ieder geval wordt de individuele schuldenproblematiek steeds ingewikkelder en melden nieuwe klanten zich voor schuldsanering. Tijdens de update wordt stilgestaan bij de specifieke problematiek van ondernemers, eigenwoningbezitters en de samenloop met beschermingsbewind. 

Het is van groot belang voor alle betrokken professionals om up to date geïnformeerd te zijn over de laatste ontwikkelingen, jurisprudentie en oplossingen voor dilemma’s inzake de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp).

Gezamenlijk belang
De sprekers lichten de thematiek en ontwikkelingen Wsnp toe vanuit het gezamenlijke belang van zowel het wettelijke als minnelijke traject om problematische schulden terug te dringen. 
Hoe organiseer je dat slim? Op welke wijze komt er meer regie en professionalisering tot stand tussen het verbrokkelde speelveld van de schuldhulpverlening, schuldsanering en schuldeisers? Wat heb je van elkaar nodig en wanneer doe je het gezamenlijk goed? 

Zowel in het minnelijk als het wettelijk traject zijn er nieuwe ontwikkelingen die elkaar beïnvloeden en waarvan de feitelijke en de te verwachten gevolgen op deze dag, in het bijzonder toegespitst op het wettelijk traject, aan de orde komen. 

De volgende aspecten staan centraal:

  • Ontwikkelingen Recofa
  • Uitvoeringservaringen; negende Monitor Wsnp
  • De nieuwe vergoedingensystematiek
  • Wsnp en de aansluiting op het minnelijke traject
  • Onderneming en Wsnp
  • Actuele jurisprudentie Wsnp: voorfase, toelating, verplichtingen schuldenaar, einde Wsnp en overige belangrijke arresten van de Hoge Raad
  • Wonen, woonlasten en de eigen woning in de Wsnp