Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Agenda

Jeugd beschermen in het transitietijdperk

De Jaarbeurs (Beatrixgebouw), Utrecht
151 Jeugdzorg

Details evenement

31 januari 2013
09:00 uur
De Jaarbeurs (Beatrixgebouw), Utrecht
Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
€ 395,00 excl btw per persoon.

Vernieuwing van de zorg voor jeugd
In 2015 zullen enkele belangrijke nieuwe jeugdwetten in werking treden. De Jeugdwet, die de verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp naar gemeenten decentraliseert én de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen, die een verruiming betekent van de juridische mogelijkheden voor preventief ingrijpen in het gezin. Deze laatste wet ligt inmiddels bij de Eerste Kamer. De Jeugdwet bevindt zich nog in de conceptfase; de plannen voor deze ingrijpende herziening van de jeugdzorg roepen veel discussie op.

Een derde belangrijke nieuwe wet in aantocht is de Wet versterking positie pleegouders, die de rechtspositie van pleegouders ten opzichte van de overige partijen in de jeugdzorgketen van de Wet op de jeugdzorg en de financiële positie van pleegouders verbetert. Deze wet ligt momenteel ter behandeling in de Eerste Kamer en zal wellicht eerder dan 2015 in werking treden.

De wijzigingen werpen hun schaduw vooruit. Veel van wat er gaat veranderen is al bekend, maar wat zijn de te verwachten gevolgen voor het werkveld van de (justitiële) jeugdzorg en wat gaat er veranderen in de verhouding tot de kinderrechter, pleegouders en cliënten? Wat kunt (of moet) u nu al doen vooruitlopend op de inwerkingtreding ven deze nieuwe wetten? En kan er in het transitietijdperk wel normaal hulp via een jeugdbeschermingsmaatregel worden verleend?

Zorg dat u goed bent voorbereid
Wat de veranderingen zijn en wat zij voor het werk in de (justitiële) jeugdzorg zullen gaan betekenen, alsmede wat dit voor mogelijke gevolgen heeft in de verhouding tot de kinderrechter, pleegouders en cliënten wordt op deze themadag uitgebreid besproken door een keur van deskundige sprekers.