Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Agenda

Beslaglegging problematische schulden

Hotel Breukelen, Breukelen
176 Welzijnswerk, WMO

Details evenement

29 januari 2013
09:00 uur
Hotel Breukelen, Breukelen
Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
(030) 698 42 22
€465,00 excl btw per persoon.

“Help, er wordt beslag gelegd!” 
Woningbezitters komen vaker in problematische schuldsituaties. Woningen zijn onverkoopbaar en niet zelden minder waard dan de hypotheek die erop rust (onder water). Volgens het Bureau Kredietregistratie hebben 74.000 huishoudens betalingsachterstanden van meer dan vier maanden. De schuldhulpverlener zal daardoor niet zelden rekening moeten houden met de bank en diens bijzondere positie. In een van de deelsessies wordt ingegaan op de rechten van de hypothecaire geldschieter, het voorkomen van beslag en het nemen van tegenmaatregelen als er beslag wordt gelegd. 

De aankondiging dat er beslag zal worden gelegd roept emoties en kritiek op. Op deze praktijkdag staan alle bijzonderheden, feiten en ervaringen over beslaglegging bij problematische schulden centraal. Voor de gerechtsdeurwaarder en de rechter is beslag leggen dagelijks werk en gebonden aan duidelijke regels en protocollen met vastgelegde bezwaaren beroepsprocedures. Voor schuldeisers zal juist een kosten/batenanalyse bepalend zijn om al dan niet aan een beslagleggingsprocedure te beginnen. En voor schuldhulpverleners is het van belang de dreigende beslaglegging af te wenden. De verschillende mogelijkheden om het dreigende beslag af te wenden, zoals de voorziene invoering van een breed wettelijk moratorium en het door de gerechtsdeurwaarders voorgestane smal moratorium, komen tijdens deze praktijkdag aan de orde. 

Praktisch en anticiperend omgaan met een beslagleggingsprocedure 
De gehele procedure van beslaglegging met alle ins en outs wordt duidelijk gemaakt. Welke partijen komen er aan te pas en hoe verloopt de procedure van begin tot eind? Hoe kan een procedure worden opgeschort? Welke interventies zijn mogelijk en hoe pakt u dat dan aan? Tevens is er aandacht voor enkele bijzondere rechten van schuldeisers (bronhe ng, overheidsvordering), afwegingen van schuldeisers om wel of niet beslag te leggen en preventie van beslaglegging. Na a oop van de praktijkdag kunt u praktischer en meer anticiperend met een beslagleggingsprocedure omgaan. 

Na afloop van deze praktijkdag:

  • Weet u hoe de procedure van beslaglegging tot en met de afwikkeling van de executie verloopt
  • Bent u op de hoogte van de (bijzondere) rechten van schuldeisers bij betalingsachterstanden
  • Heeft u een overzicht van verschillende mogelijkheden voor afwending en preventie van beslaglegging
  • Kent u de gevolgen van beslaglegging in het minnelijk traject