Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Integratie ggz in de wijk heeft voorkeur

De ambulante ggz moet flink worden uitgebreid. Helaas worden ggz-bedden wel afgebouwd, maar komt er nauwelijks intensieve ambulante ggz zorg bij. Dat moet anders, vindt de expertgroep van het Trimbos-instituut.
ggz intramuraal
De experts pleiten in het advies voor de ‘geïntegreerde ggz in de wijk’. - Foto: ANP

Dat blijkt uit het advies van de expertgroep (onder leiding van het Trimbos-instituut) aan staatssecretaris Van Rijn van VWS. In dit “Advies streefcijfers intensivering ambulante ggz” worden 3 scenario’s geschetst voor de opbouw van de ambulante ggz. Die opbouw is hard nodig, nu men wel al is begonnen met afbouw van het aantal – intramurale - bedden. Als er niets gebeurt, aldus de experts, ‘zal bij de huidige afspraken en ontwikkelingen een zeer beperkte uitbouw van de ambulante zorg plaatsvinden.’

Geïntegreerde ggz

De experts pleiten in het advies voor de ‘geïntegreerde ggz in de wijk’. De ambulante zorg moet zoveel mogelijk in de wijk gebeuren en daar moeten ook – financiële – middelen voor komen: ‘Het is gewenst om de middelen die vrij komen uit de beddenafbouw, volledig in te zetten voor de intensivering van de ambulante zorg’, aldus de experts.

Ambulante zorg

Twee andere scenario’s die de expertgroep optekent in het advies zijn: intensivering van het huidige traject van ambulantisering van de ggz. Maar dat levert te weinig op. Ook het tweede scenario: de doorontwikkeling van de FACT-teams en andere ggz-voorzieningen, heeft niet de voorkeur van de expertgroep.

Het wetsvoorstel Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg is gewijzigd door het kabinet. Mensen met psychische problemen kunnen eerder gedwongen behandeld worden. Lees meer>>

Streefcijfers

In het advies pleiten de experts ook voor instrumenten die partijen in de ggz regionaal kunnen gebruiken om ‘gezamenlijke agenda’s op te stellen en regionale streefcijfers te formuleren’. Tegenover de – al in 2012 afgesproken - streefcijfers voor de afbouw van bedden in de ggz zouden ambities voor de opbouw van ambulante zorg niet misstaan.

Lees hier het advies:  Advies streefcijfers intensivering ambulante GGZ.

Carolien Stam

Of registreer je om te kunnen reageren.