Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

GGZ Nederland ziet geen verrassingen in Miljoenennota

GGZ Nederland ziet geen verrassingen in de Miljoenennota 2014. Deze bevat de afspraken uit het Bestuurlijk Akkoord toekomst ggz en de Meerjarenafspraken forensische zorg over het bieden van zorg dichtbij de patiënt, transparantie, het bestrijden van het stigma rondom psychische aandoeningen en financiële ruimte.
GGZ Nederland ziet geen verrassingen in Miljoenennota

De groeiruimte voor de ggz volgend jaar daalt van tweeëneenhalf naar anderhalf procent. Zoals verwacht, meent GGZ Nederland. De capaciteit voor tbs in de forensische zorg neemt af. Tegelijkertijd is er ruimte voor groei van de ambulante forensische zorg.


Decentralisatie

GGZ Nederland is het niet eens met de voorstellen voor de nieuwe Jeugdwet die de uitvoering van de jeugdzorg bij de gemeenten legt. Zij vindt dat de jeugd-ggz onderdeel moet blijven van de medische zorg. 'Door betere samenwerking in de jeugdketen, die ook nu al zichtbaar is, voorkomen we nieuwe schotten in financiering, bureaucratie en blijven psychisch zieke kinderen verzekerd van medische zorg.' De brancheorganisatie maakt zich zorgen dat de overheveling van de taken naar gemeenten in 2015 met een flinke bezuiniging gepaard gaat.


Participatie

GGZ Nederland is blij dat Koning Willem-Alexander participatie van burgers in de maatschappij als speerpunt benoemt. 'Speciaal voor kwetsbare burgers, zoals mensen met een psychische stoornis, is het van belang dat zij met hun ziekte worden geaccepteerd in de maatschappij, door werkgevers en hun eigen omgeving. Wij pleiten ervoor de langdurige ggz in zijn geheel over te hevelen van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet. Dit biedt de beste garantie op goede behandeling en begeleiding voor deze patiënten op hun weg naar herstel.'

Alexandra Sweers

Of registreer je om te kunnen reageren.