Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Tien miljoen extra voor patiëntenverenigingen

Minister Klink en staatssecretaris Bussemaker stellen structureel 10 miljoen euro extra beschikbaar voor de belangenorganisaties van patiënten, gehandicapten en ouderen (pgo-organisaties). Hiermee willen ze de cliënt in de zorg een sterkere positie geven.
Tien miljoen extra voor patiëntenverenigingen

De komende tijd zullen de minister en de staatssecretaris met meer gerichte acties komen om de zorggebruiker een evenwichtige rol te geven.

Wetsvoorstel
Een daarvan is een wetsvoorstel ter versterking van de positie van de cliënt. Met de forse uitbreiding van de financiële middelen versterken Klink en Bussemaker alvast de positie van de pgo-organisaties in het nieuwe zorgstelsel. Zo worden zij een volwaardiger gesprekspartner voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

Programma's
Samen met de pgo-sector zetten de minister en de staatssecretaris vier programma’s op. Een van de programma’s heeft als doel de patiënten meer inspraak te geven bij kwaliteitsverbetering in de zorg. Een ander programma stimuleert maatschappelijke participatie van gehandicapten, ouderen en ggz-cliënten.

Ook komt er betere informatie over de rechten en plichten van de zorggebruiker. Pgo-organisaties kunnen subsidie krijgen voor activiteiten binnen een programma. De drie koepelorganisaties

NPCF, CG-raad en CSO voeren de regie over de totstandkoming en uitvoering van de programma's.

Basissubsidie
Naast de programmafinanciering die op jaarbasis van € 24 miljoen naar € 34 miljoen stijgt, is er een basissubsidie. Voor de hoogte hiervan, maximaal € 90.000, is onder meer het ledenaantal bepalend. De nieuwe aanpak is tot stand gekomen na overleg met de betrokken organisaties. Komend najaar overlegt Klink met de betrokken partijen over de uitwerking van het nieuwe subsidiesysteem.

Administrator

Gerelateerde tags

Of registreer je om te kunnen reageren.