Magazine Neem nu een abonnement op Zorg + Welzijn magazine Lees meer

Magazine

Deze maand op de cover van Zorg+Welzijn magazine:
Krijgen kinderen in 2017 de hulp die ze nodig hebben?
Een lege agenda en kinderen tóch de deur moeten wijzen. In de laatste maanden van dit jaar zijn de budgetplafonds bij de meeste zorgverleners in de jeugdzorg bereikt. Of het in 2017 beter gaat, is maar zeer de vraag.

Heb je het magazine al eens gelezen?

Blader hier digitaal een van onze nummers door >> 
Wil je een abonnement? Kijk hier voor meer informatie >>

Lees verder in Zorg+Welzijn magazine van december:

Interview met Anja Machielse:
'De eenzame mens is sneller geholpen dan we denken' 
We kennen diegenen die eenzaam zijn onvoldoende, zegt Anja Machielse, bijzonder hoogleraar Empowerment van kwetsbare ouderen. ‘Geen toekomst meer zien, is echt wat anders dan vinden dat je leven voltooid is.’ 
Lees het artikel op de website>> 

Hoe helpt het volgende kabinet de mantelzorger?
Het CDA omarmt in haar verkiezingsprogramma de mantelzorger. De partij wil deelname van de mantelzorger aan het keukentafelgesprek voor gemeenten verplicht stellen. Voorts de mantelzorger beschermen tegen dreigende overbelasting, en een korting geven op de eigen bijdrage van iemand die mantelzorg krijgt. Vier deskundigen over dit programma onderdeel. Lees het artikel op de website >>

Pagina Onderzoek: Sensoren in huis helpen bij dementiezorg
Kijk voor meer onderzoek op de website>>

Het keukentafelgesprek:
Robert Paauwe (29), mede-eigenaar van Tinybots: ‘De zorgrobot neemt stress weg’

Het gaat niet om samenwerken, maar om de cliënt
Integraal werken. Ja, knikt iedereen in het sociaal domein. Maar wat is het precies? En kan het wel? Het Movisie ronde tafelgesprek aan de hand van vier stellingen.

Column: Venray in verandering
Hoe controleer je of de decentralisaties succesvol verlopen? De Venrayse gemeentepolitiek worstelt zichzelf in een gordiaanse knoop.

De cliënt spreek: ‘Ik begin zo cru te worden’
Geke Feenstra (65) is mantelzorger sinds 2013. Voor haar man, die een dwarslaesie kreeg en daarna een herseninfarct. Hij zit in een rolstoel. Als je mantelzorger bent, dan wordt jouw kring van kennissen en vrienden kleiner, zegt Geke. ‘De meeste mensen gaan door met hun eigen leven. Je ziet elkaar minder vaak, want iemand met zo’n ernstige aandoening zegt ook niet veel terug.’

Instituut voor Publieke Waarden: De algemene beginselen van behoorlijk maatwerk
Een jonge, maar krachtige traditie in Z+W is de jaarreflectie van het Instituut voor Publieke Waarden. In 2014 schreven de leden van instituut het woordenboek van het sociaal domein, in 2015 de tien dilemma’s van het wijkteam. Dit jaar helpen zij bij het gestand doen van de grote belofte: maatwerk.

‘Ik wist niet waar ik naar toe kon’
Honderden vrouwen in Nederland zitten in een religieus huwelijk gevangen. Ze willen scheiden, maar hun man houdt dat tegen. Minister Edith Schippers pleitte onlangs voor meer hulp voor deze vrouwen. Recent onderzoek van de Universiteit Maastricht geeft meer inzicht in deze amper zichtbare problematiek. Lees het artikel op de website >>

Werkdruk door zelfsturing: Maak het een probleem van de hele organisatie
Als team zelf je werk mogen organiseren heeft zeker voordelen, merkt wijkverpleegkundige Carola Nieuwenhuis. Maar wat als je daardoor je handen zo vol hebt, dat je nog minder aan je echte werk toekomt?

Gemeenten gaan nu echt doen wat nodig is
Maatwerk. Bestuurders hebben er de mond van vol. Professionals weten hoe ingewikkeld het is. Vijf gemeenten gaan experimenteren, kondigden ze oktober 2016 aan. Wat gaan ze doen?

‘Probeer armoede een gezicht te geven
Financiële problemen leiden niet zelden tot sociale problematiek. Belangrijk dus om armoede aan te pakken. ‘Er zit veel verschil binnen de groep die we “de harde kern” noemen’, zegt Godfried Engbersen, hoogleraar algemene sociologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

‘In de reguliere zorg werk je aan wat je niet kunt’
Mensen met psychiatrische problemen kunnen elkaar goed helpen, blijkt op steeds meer plekken. Bijvoorbeeld in de Vriendenhuizen.

Artikelen uit Zorg + Welzijn Magazine

Eerdere edities