Magazine Neem nu een abonnement op Zorg + Welzijn magazine Lees meer

Magazine

Deze maand op de cover van Zorg+Welzijn magazine:
Martin van Rijn: vier jaar hoofdaannemer van de participatiesamenleving
'We hebben enorme stappen gemaakt om de zorg financieel weer in de pas te laten lopen. Ik ben daar echt trots op.’ Lees hier het webartikel >>

Heb je het magazine al eens gelezen?

Blader hier digitaal een van onze nummers door >> 
Wil je een abonnement? Kijk hier voor meer informatie >>

Lees verder in Zorg+Welzijn magazine van maart:

'Het sociaal domein staat niet op de politieke agenda'
Op 15 maart zijn de landelijke verkiezingen. Waar moet u op letten als het om het sociaal domein gaat? Vier hoofdrolspelers in zorg en welzijn geven advies. Lees hier het webartikel >>

Relationeel werken #1: De ander tevoorschijn laten kruipen
De stichting Presentie en Zorg+Welzijn onderzoeken in de komende maanden in dit blad hoe degene die hulp verleent werkelijk goed kan aansluiten bij degene die hulp nodig heeft. Andries Baart, grondlegger van de presentietheorie, slaat de piketpalen: 'Als je relationeel leert kijken, valt op hoe individualistisch wij denken.'

Instituut voor Publieke Waarden: Claimgedrag
We horen het de laatste jaren steeds vaker: moeder wil altijd alleen maar het beste voor haar kinderen. En dan niet als compliment, maar vreemd genoeg als verwijt. 

Pagina Onderzoek: Ongezonde mond vergroot kwetsbaarheid thuiswonende ouderen
Kijk voor meer onderzoek op de website>>

Het keukentafelgesprek:
Fatimazohra Hadjar (54) werkt met moslimjongeren in Amsterdam: ‘Radicalisering gaat niet over religie, maar over woede’.

Het regieteam #1: De verwarde vrouw
Sandra was even van de actielijst. Maar met haar thuiskomst, ontslagen uit de ggz-kliniek, staat ze er met stip weer op. Aan de lichaamstaal van de leden van het regieteam in Nijmegen is te merken dat dit hun niet bevalt. 'Wie kan ik bellen als er na vijf uur iets gebeurt?'

Als elke casus anders is
Kwetsbare ouderen wonen steeds langer thuis. Dat stelt thuiszorgmedewerkers voortdurend voor dilemma's. 'Het zou goed zijn als ze meer een beroep kunnen doen op elkaars kennis en ervaring.' Lees hier het webartikel >>

Column: Venray in verandering
Buiten vriest het drie graden, binnen moet het heerlijk warm zijn nu, op deze maandagavond om zes uur 's avonds. 

De cliënt spreek: ‘ Ik heb geaccepteerd dat het soms gebeurt’
Berber is 24 jaar en studeert Industrieel ontwerpen, heeft veel vrienden, een prima toekomst voor de boeg. Toch voelt ze zich al sinds haar dertiende helemaal niet zo goed als ze doet voorkomen. Pas acht jaar later, toen ze 21 was, kwam ze bij de psycholoog. Diagnose: een chronische depressie.

Voorbij het intuitief werken
Steeds meer wordt dudielijk welke interventies echt werken op het gebied van huiselijk en seksueel geweld. Nu moet die kennis ook worden gebruikt. 'Wanneer je op de hoogte bent van wat werkt, kun je beter afwegen wat in de situatie van jouw client helpt.'

Geen opgeheven vinger
Nieuwkomers zijn vanaf juni 2017 verplicht de Nederlandse kernwaarden te onderschrijven. In Groningen gaan statushouders op het asielzoekerscentrum al 'in gesprek' over de nieuwe samenleving waarin ze zijn terechtgekomen.

'Mensen krijgen een tweede, derde of vierde kans'
Schuldhulpverlening moet en kan beter. Zoveel is wel duidelijk uit het voortdurende debat erver. Bij CentrM in Amsterdam lijkt het de goede kant op te gaan. 'We werken hier aan een andere leefstijl.'

Artikelen uit Zorg + Welzijn Magazine

 • 1-ouderenzorg-Fotolia

  Langer thuis wonen zorgt dagelijks voor dilemma’s

  Langer zelfstandig wonen als oudere? Een mooi ideaal, maar in de praktijk nogal weerbarstig. Mensen die het juist niet zouden moeten willen, maar het toch doen, mensen voor wiens gezondheid het lastige situaties oplevert en mensen die lastig zijn om voor te zorgen. Dit stelt thuiszorgmedewerkers voortdurend voor dilemma’s, zo is te lezen in Zorg+Welzijn magazine.

 • 1-Hans-Boutellier

  ‘Sociaal domein moet weer van de burger worden’

  ‘Burgers voelen zich minder betrokken bij de organisaties die in het sociaal domein werken.’ Dat zegt Hans Boutellier, directeur van het Verwey-Jonker Instituut. Hij praat over de plaats van het sociaal domein op de politieke agenda.

  5
 • 1-Martin-Van-Rijn-ANP

  Martin van Rijn: ‘Trots op gemaakte stappen’

  Met de verkiezingen in aantocht, nader het einde van het staatssecretarisschap van Martin van Rijn. In het maartnummer van Zorg+Welzijn evalueert hij 'zijn' verbouwing van de verzorgingsstaat tot participatiesamenleving.

  8
 • ervaringsdeskundige

  ‘Verschil professional en ervaringsdeskundige...

  ‘Hulpverleners weten hoe ze een spuit moeten zetten, maar niet hoe je een leven moet opbouwen rondom een ziekte.’ In de praktijk van de hulpverlening wint de ervaringsdeskundige terrein.

  1
 • 1-Marcel-Spierts

  ‘Sociaal werkers provoceren te weinig’

  De politieke spanningen in Nederland nemen toe. Marcel Spierts benadrukt de noodzaak van goed sociaal werk. ‘Professionals hebben het conflict te veel vermeden.’

 • 1-huwelijkse-gevangenschap-Fotolia

  Huwelijkse gevangenschap: ‘Waar kan ik naartoe?’

  Honderden vrouwen in Nederland zitten in een religieus huwelijk gevangen. Ze willen scheiden, maar mogen dat niet. Onderzoek geeft inzicht in deze onzichtbare problematiek.

Eerdere edities